Báo cáo

Báo cáo

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Thiệu Hợp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Báo cáo

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Thiệu Hợp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Đăng lúc 2 tháng trước · 289 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 285 lượt xem

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Thiệu Hợp

Đăng lúc 2 tháng trước · 286 lượt xem

Danh mục

DANH MỤC CUNG CẤP THÔNG TIN

Đăng lúc 2 tháng trước · 292 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT