KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn xã Thiệu Hợp năm 2024

  • KẾ HOẠCH

    KẾ HOẠCH

    Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn xã Thiệu Hợp năm 2024

  • Thông báo

    Thông báo

    Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 ...

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn xã Thiệu Hợp năm 2024

Đăng lúc 2 tháng trước · 27 lượt xem

Thông báo

Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa.

Đăng lúc 2 tháng trước · 454 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT