KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn Xã Thiệu Hợp

Đăng lúc: 12/12/2022 (GMT+7)
100%

Ngày 26/5/2022 UBND xã Thiệu Hợp ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND về Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn Xã Thiệu Hợp

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn Xã Thiệu Hợp

Đăng lúc: 12/12/2022 (GMT+7)
100%

Ngày 26/5/2022 UBND xã Thiệu Hợp ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND về Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn Xã Thiệu Hợp

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT