Tin SH

Đăng lúc: 03/08/2022 (GMT+7)
100%

Chi bộ Thắng Long , tháng 8 năm 2022.

Thực hiện quy định số 1051 của ban Thường vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa quy định các đồng chí cấp ủy về dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở.

Sáng hôm nay chi bộ Thắng Long tổ chức sinh hoạt thường kỳ, xây dựng NQ tháng 8,

Về dự với chi bộ có đ/c: Đỗ Ngọc Luân - Thường vụ, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, cấp ủy chỉ đạo vòng 2 Đảng bộ Thiệu Hợp.

Sau khi được nghe đ/c BT chi bộ báo cáo đánh giá công tác triển khai thực hiện NQ tháng 7, dự thảo NQ tháng 8, hội nghị có 5 ý kiến tham luận.

Đ/c Đỗ Ngọc Luân đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo của chi bộ, đồng thời đ/c cũng thông tin một số nội dung tình hình phát triển KT, VHXH, QP-AN của huyện nhà. Đặc biệt là huyện Thiệu Hoá đã về đích huyện nông thôn mới.

Một về góp ý cho chi bộ đ/c đề nghị bổ sung thêm cần có 1 báo cáo viên thông quá tình hình thời sự của huyện, xã để đảng viên chỉ bộ nắm được. Về nhiệm vụ trọng tâm đ/c nhấn mạnh cần tập trung XD nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.

Trong công việc nên cá thể hoá cá nhân, đặc biệt là vai trò các Đoàn thể chính trị xã hội.

Hai là công tác gắn biển nhà là công việc thiết thực cần làm chặt chẽ.

Bà là công tác VSMT, cần tạo môi trường thì đua giữa các đoàn thể với nhau để phát động PT sâu rộng để trở thành nếp sống VH trong nhân dân.

Về công tác Đảng đ/c cũng chỉ ra những khó khăn trong tình hình hiện tại, chi bộ cần quan tâm xây dựng nguồn để hoàn thành chỉ tiêu.

Sau ý kiến của đ/c Đỗ Ngọc Luân, đ/c BT chỉ bộ Văn Đức Ngọc đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cùng với cấp ủy, chỉ bộ chỉ đạo thành công các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng của chi bộ.

Chỉ bộ diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể.

Tin SH

Đăng lúc: 03/08/2022 (GMT+7)
100%

Chi bộ Thắng Long , tháng 8 năm 2022.

Thực hiện quy định số 1051 của ban Thường vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa quy định các đồng chí cấp ủy về dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở.

Sáng hôm nay chi bộ Thắng Long tổ chức sinh hoạt thường kỳ, xây dựng NQ tháng 8,

Về dự với chi bộ có đ/c: Đỗ Ngọc Luân - Thường vụ, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, cấp ủy chỉ đạo vòng 2 Đảng bộ Thiệu Hợp.

Sau khi được nghe đ/c BT chi bộ báo cáo đánh giá công tác triển khai thực hiện NQ tháng 7, dự thảo NQ tháng 8, hội nghị có 5 ý kiến tham luận.

Đ/c Đỗ Ngọc Luân đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo của chi bộ, đồng thời đ/c cũng thông tin một số nội dung tình hình phát triển KT, VHXH, QP-AN của huyện nhà. Đặc biệt là huyện Thiệu Hoá đã về đích huyện nông thôn mới.

Một về góp ý cho chi bộ đ/c đề nghị bổ sung thêm cần có 1 báo cáo viên thông quá tình hình thời sự của huyện, xã để đảng viên chỉ bộ nắm được. Về nhiệm vụ trọng tâm đ/c nhấn mạnh cần tập trung XD nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.

Trong công việc nên cá thể hoá cá nhân, đặc biệt là vai trò các Đoàn thể chính trị xã hội.

Hai là công tác gắn biển nhà là công việc thiết thực cần làm chặt chẽ.

Bà là công tác VSMT, cần tạo môi trường thì đua giữa các đoàn thể với nhau để phát động PT sâu rộng để trở thành nếp sống VH trong nhân dân.

Về công tác Đảng đ/c cũng chỉ ra những khó khăn trong tình hình hiện tại, chi bộ cần quan tâm xây dựng nguồn để hoàn thành chỉ tiêu.

Sau ý kiến của đ/c Đỗ Ngọc Luân, đ/c BT chỉ bộ Văn Đức Ngọc đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cùng với cấp ủy, chỉ bộ chỉ đạo thành công các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng của chi bộ.

Chỉ bộ diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể.

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT