Đ/c Nguyễn Quang Thọ huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ xã khai mạc hội nghị