Danh sách Tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở

Danh sách Tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở

Danh sách Tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở

Danh sách Tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở

Danh sách Tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở

Đăng lúc 1 tháng trước · 28 lượt xem

KÊ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Đăng lúc 2 tháng trước · 198 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 698 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN Về Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9-11 được chọn là ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng trong lịch sử của Pháp luật Việt Nam hiện đại. Ghi nhận vai trò quan trọng của pháp luật trong xây dựng và bảo vệ quyền lợi của công dân, đảm bảo công bằng và thượng tôn pháp luật. Tôn vinh những người đã đóng góp vào việc thiết lập, duy trì hệ thống Pháp luật Việt Nam.

Đăng lúc 7 tháng trước · 768 lượt xem

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn xã năm 2023

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã Thiệu Hợp về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Để triển khai Ngày pháp luật được tổ chức triển khai có hiệu quả, Chủ tịch UBND xã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn với các nội dung cơ bản như sau:

Đăng lúc 7 tháng trước · 730 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 670 lượt xem
Đăng lúc 10 tháng trước · 1370 lượt xem

KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 23/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa về tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới với nội dung cụ thể như sau:

Đăng lúc 11 tháng trước · 1266 lượt xem

KẾ HOẠCH Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Thiệu Hợp năm 2023

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số: 142/KH-UBND ngày 15/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Thiệu Hóa năm 2023; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn xã với các nội dung cụ thể như sau:

Đăng lúc 11 tháng trước · 1407 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân, là căn cứ để thực hiện các quyền lợi khác của công dân như: đăng ký hộ khẩu, làm thẻ bảo hiểm y tế, đi học, đi làm, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân…

Đăng lúc 1 năm trước · 1430 lượt xem
12

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT