TUYÊN TRUYỀN V/v thực hiện Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2022 - 31/5/2022

TUYÊN TRUYỀN V/v thực hiện Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2022 - 31/5/2022

Nhằm thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của sử dụng thuốc lá tới môi trường, không hút thuốc lá để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe; với chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022 “Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta”.

TUYÊN TRUYỀN V/v thực hiện Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2022 - 31/5/2022

Nhằm thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của sử dụng thuốc lá tới môi trường, không hút thuốc lá để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe; với chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022 “Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta”.

Đăng lúc 2 tháng trước · 56 lượt xem

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-HĐPH, ngày 18/5/2022 của UBND huyện Thiệu Hóa về tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND huyện Thiệu Hoá, ngày 20/5/2022 UBND xã Thiệu Hợp đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về tổ chức tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất và kỳ họp thứ hai với các nội dung chính sau:

Đăng lúc 2 tháng trước · 57 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT