Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023 xã Thiệu Hợp

Đăng lúc: 06/04/2023 (GMT+7)
100%

Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023

Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023 xã Thiệu Hợp

Đăng lúc: 06/04/2023 (GMT+7)
100%

Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT