Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023 xã Thiệu Hợp

Đăng lúc: 06/04/2023 (GMT+7)
100%

Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023

Sáng ngày 06/4/2023, tại xã Thiệu Hợp Ban Chỉ huy Quân sự đã tổ chức Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023. Dự buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Quang Thọ - huyện uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ - Chính trị viên Ban chỉ huyn quân sự xã, đồng chí Nguyễn Quốc Bình – Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, đồng chí Phùng Bá Duy- Phó bí thư – chủ tịch UBND xã. Các đồng chí trong ban chấp hành Đảng uỷ, trưởng, phó các ngành, đoàn thể, Bí thư, phó bí thư, Ttrưởng thôn các đơn vị.

Đ/c Phùng Bá Duy- chủ tịch UBND xã khai mạc lớp huấn luyện

Triển khai huấn luyện cho lực lượng Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ trong toàn . Với các nội dung:

Giáo dục chính trị - pháp luật: Huấn luyện cho chiến sỹ Dân quân mới nắm được quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà Nước ta; nhiệm

Đ/c Nguyễn Quang Thọ Bí thư Đảng uỷ - Chính trị viên Ban CHQS xã

Triển khai bài chính trị tại lớp huấn luyện

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Huấn luyện quân sự: Tập trung đi sâu huấn luyện các nội dung Bắn súng, Ném lựu đạn, Điều lệnh đội ngũ, Bom mìn, ngụy trang, Hậu cần quân y, huấn luyện thể lực, đặc biệt là nội dung chiến thuật như Tổ dân quân bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn. Trung đội, Tiểu đội dân quân chiến đấu bảo vệ thôn (tổ dân phố), Dân quân chiến đấu bám trụ. Thời gian: Huấn luyện 100% quân số, thời gian: 12 ngày/năm, 152 giờ; 100% quân số kiểm tra bắn đạn thật 09 viên (bia số 4 , 7, 8) súng TLAK; ném lựu đạn: xa, trúng đích.

Thời gian huấn luyện từng môn học đối với DQ cơ động, dân quân tại chỗ - Giáo dục chính trị - pháp luật: 24 giờ; Huấn luyện quân sự theo kế hoạch đã phê duyệt: 120 giờ.

Cập nhật nội dung mới, thông báo tình hình Kinh tế chính trị địa phương 08 giờ.

Qua thời gian huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự đề ra nhiệm vụ:Tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung thời gian theo quy định của Thông tư số 69/2020 TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ Quốc phòng. Huấn luyện cho chiến sỹ Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ nắm được vị trí, nhiệm vụ của DQTV trong tình hình mới; sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, vũ khí tự tạo, nắm chắc kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật DQTV; luyện tập các phương án bảo vệ xã, theo quy định; nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước làm tốt công tác vận động quần chúng thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quá trình huấn luyện tiếp tục thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023 xã Thiệu Hợp

Đăng lúc: 06/04/2023 (GMT+7)
100%

Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023

Sáng ngày 06/4/2023, tại xã Thiệu Hợp Ban Chỉ huy Quân sự đã tổ chức Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023. Dự buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Quang Thọ - huyện uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ - Chính trị viên Ban chỉ huyn quân sự xã, đồng chí Nguyễn Quốc Bình – Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, đồng chí Phùng Bá Duy- Phó bí thư – chủ tịch UBND xã. Các đồng chí trong ban chấp hành Đảng uỷ, trưởng, phó các ngành, đoàn thể, Bí thư, phó bí thư, Ttrưởng thôn các đơn vị.

Đ/c Phùng Bá Duy- chủ tịch UBND xã khai mạc lớp huấn luyện

Triển khai huấn luyện cho lực lượng Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ trong toàn . Với các nội dung:

Giáo dục chính trị - pháp luật: Huấn luyện cho chiến sỹ Dân quân mới nắm được quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà Nước ta; nhiệm

Đ/c Nguyễn Quang Thọ Bí thư Đảng uỷ - Chính trị viên Ban CHQS xã

Triển khai bài chính trị tại lớp huấn luyện

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Huấn luyện quân sự: Tập trung đi sâu huấn luyện các nội dung Bắn súng, Ném lựu đạn, Điều lệnh đội ngũ, Bom mìn, ngụy trang, Hậu cần quân y, huấn luyện thể lực, đặc biệt là nội dung chiến thuật như Tổ dân quân bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn. Trung đội, Tiểu đội dân quân chiến đấu bảo vệ thôn (tổ dân phố), Dân quân chiến đấu bám trụ. Thời gian: Huấn luyện 100% quân số, thời gian: 12 ngày/năm, 152 giờ; 100% quân số kiểm tra bắn đạn thật 09 viên (bia số 4 , 7, 8) súng TLAK; ném lựu đạn: xa, trúng đích.

Thời gian huấn luyện từng môn học đối với DQ cơ động, dân quân tại chỗ - Giáo dục chính trị - pháp luật: 24 giờ; Huấn luyện quân sự theo kế hoạch đã phê duyệt: 120 giờ.

Cập nhật nội dung mới, thông báo tình hình Kinh tế chính trị địa phương 08 giờ.

Qua thời gian huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự đề ra nhiệm vụ:Tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung thời gian theo quy định của Thông tư số 69/2020 TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ Quốc phòng. Huấn luyện cho chiến sỹ Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ nắm được vị trí, nhiệm vụ của DQTV trong tình hình mới; sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, vũ khí tự tạo, nắm chắc kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật DQTV; luyện tập các phương án bảo vệ xã, theo quy định; nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước làm tốt công tác vận động quần chúng thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quá trình huấn luyện tiếp tục thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT