HỘI NGHỊ CÁN BỘ MỞ RỘNG

Đăng lúc: 29/12/2021 (GMT+7)
100%

Vào chiều ngày 28/12/2021 Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp tổ chức hội nghị cán bộ mở rộng. Để đánh giá công tác tháng 12/2021. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2022.

Về dựvà chỉ đạo Hội nghị cóĐồng chí Nguyễn Quang Thọ- HUV –BT Đảng bộ -CT HĐND xã
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban chấp hành Đảng bộ; Thường trực HĐND;UBND xã; Trưởng, Phó các ngành đoàn thể; cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách; Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn; Hiệu trưởng các nhà trường; Trưởng trạm Y tế xã; Giám đốc, Phó giám đốc HTX DV NN.
- Triển khai công tác sản xuất nông nghiệp theo phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2022
- Triển khai công tác phòng chống dịch và tiêm phòng Covid 19
- Về công tác Quốc phòng an ninh. Tiếp tục triển khai công tác điều động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự để đảm bảo chỉ tiêu được huyện giao. Công tác an ninh thực hiện kế hoạch ANNT trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần.
- Nâng cao công tác giáo dục. Tăng cường công tác phòng chống dịch trong dạy và học.
- Triển khai công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao.
- Đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người có công, người cao tuổi, gia đình chính sách,... trong dịp tết.

HỘI NGHỊ CÁN BỘ MỞ RỘNG

Đăng lúc: 29/12/2021 (GMT+7)
100%

Vào chiều ngày 28/12/2021 Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp tổ chức hội nghị cán bộ mở rộng. Để đánh giá công tác tháng 12/2021. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2022.

Về dựvà chỉ đạo Hội nghị cóĐồng chí Nguyễn Quang Thọ- HUV –BT Đảng bộ -CT HĐND xã
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban chấp hành Đảng bộ; Thường trực HĐND;UBND xã; Trưởng, Phó các ngành đoàn thể; cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách; Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn; Hiệu trưởng các nhà trường; Trưởng trạm Y tế xã; Giám đốc, Phó giám đốc HTX DV NN.
- Triển khai công tác sản xuất nông nghiệp theo phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2022
- Triển khai công tác phòng chống dịch và tiêm phòng Covid 19
- Về công tác Quốc phòng an ninh. Tiếp tục triển khai công tác điều động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự để đảm bảo chỉ tiêu được huyện giao. Công tác an ninh thực hiện kế hoạch ANNT trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần.
- Nâng cao công tác giáo dục. Tăng cường công tác phòng chống dịch trong dạy và học.
- Triển khai công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao.
- Đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người có công, người cao tuổi, gia đình chính sách,... trong dịp tết.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT