Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, huyện uỷ viên  Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá, kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Nam Bằng 2 và thôn Quản Xá xã Thiệu Hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, huyện uỷ viên Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá, kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Nam Bằng 2 và thôn Quản Xá xã Thiệu Hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, huyện uỷ viên Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá, kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Nam Bằng 2 và thôn Quản Xá xã Thiệu Hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, huyện uỷ viên Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá, kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Nam Bằng 2 và thôn Quản Xá xã Thiệu Hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, huyện uỷ viên Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá, kiểm tra công tác xây dựng NTM tại thôn Nam Bằng 2 và thôn Quản Xá xã Thiệu Hợp.

Đăng lúc 6 tháng trước · 124 lượt xem

XÃ THIỆU HỢP VỚI PHONG TRÀO HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG NĂM 2022

Sau 11 tháng thực hiện công văn chỉ đạo của ban Thường vụ huyện Ủy Thiệu Hóa về việc phát động phong trào “Nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh”, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa đã có 38 hộ dân tham gia hiến đất, với tổng diện tích lên đến 1293m2.

Đăng lúc 10 tháng trước · 216 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT