Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Xuân năm 2023; Kế Thuỷ lợi mùa khô năm 2022,Kế hoạch ra quân rọn VS mái đê. xử lý vi phạm đê điều.

Đăng lúc: 14/12/2022 (GMT+7)
100%

Sáng 13/12,UBND xãThiệu Hợp tổ chức Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Xuân năm 2023, và triển khai kế hoạch làm thuỷ lợi mùa khô năm 2022 và xử lý vi phạm đê điều năm 2022;

Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Xuân năm 2023; Kế Thuỷ lợi mùa khô năm 2022,Kế hoạch ra quân rọn VS mái đê. xử lý vi phạm đê điều.

Đăng lúc: 14/12/2022 (GMT+7)
100%

Sáng 13/12,UBND xãThiệu Hợp tổ chức Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Xuân năm 2023, và triển khai kế hoạch làm thuỷ lợi mùa khô năm 2022 và xử lý vi phạm đê điều năm 2022;

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT